Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Znaki drogowe

Zgodnie z deklaracjami złożonymi na spotkaniu wiejskim na początku 2006 roku, Rada Solecka doprowadziła do umieszczenia znaków drogowych porządkujących ruch w centrum Kolanowic. Na ulicy Szkolnej i Prostej u wylotu na ulice Powstańców Ślaskich zostały ustawione znaki ostrzegawcze - "ustąp pierwszeństwa". Znaki te ostrzegają o skrzyżowaniu z droga z pierwszeństwem przejazdu. Tym to sposobem jadąc ulica Powstańców Ślaskich jedziemy bezpieczniej, ale nie szybciej! Pamiętajmy, iż na tej ulicy obowiązuje ograniczenie prędkość 40 km/h.