Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Zmarł Jan Slotta

W dniu 22 marca 2007 roku zmarł Jan Slotta. Wieloletni Sołtys wsi Kolanowice, zaangażowany społecznik. Człowiek, który nie szczędził czasu i energii dla lokalnej społeczności Kolanowic.

Jan Slotta był Człowiekiem bez reszty oddanym naszej społeczności, twórcą i inicjatorem wielu przedsięwzięć materialnych i niematerialnych.