Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Wybory sołtysa

Wybory sołtysa odbędą się 8 lutego 2011 r. o godz. 17.30 I-szy termin, godz. 18.00 II-gi termin w świetlicy wiejskiej w Kolanowicach.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniu i wyborze najlepszego kandydata.

WYNIKI WYBORÓW

Sołtys:

Krystyna Piwowarczyk

Rada Sołecka:

  • Urszula Golomb
  • Karina Brisch
  • Waldemar Brisch
  • Konrad Nikodem
  • Marek Richter
  • Andrzej Włodarski