Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

WICEWÓJT

Od 01.03.2011 gmina Łubniany ma nowego wicewójta

Nowym wicewójtem został Krzysztof Urbanek, do jego kompetencji należy nadzór nad referatami technicznymi, wicewójt jest również kierownikiem referatu budownictwa.

W imieniu mieszkańców Kolanowic gratulujemy nowemu wicewójtowi i życzymy spełnienia się na nowym stanowisku.

 

 

foto: www.brynica.opole.pl

 

 

FOTO www.brynica.opole.pl