Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Ulice w Kolanowicach

Ulice w Kolanowicach

Przez wiele lat w Kolanowicach było siedem ulic (Powstańców Śląskich, Szkolna, Piaskowa, Prosta, Sportowa, Brzozowa i Luboszycka).

W ostatnich jednak latach wraz ze wzrostem zainteresowania naszą miejscowością i powstawaniem nowych domów przybyły dwie nowe ulice: Sosnowa i Kamienna. Są one prostopadłe do ul. Piaskowej.

 

Od wiosny 2006 roku mamy także nowe tablice informujące o nazwach ulic oraz tablice kierujące do głównych obiektów naszej wsi tj: kościoła pw. Św.

 

Barbary, świetlicy i boiska. Zwłaszcza naszym gościom i turystom pozwala to na lepszą orientację w terenie.