Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Udany festyn

Latem 2002 roku zorganizowano festyn sportowo- rekreacyjny o którym pisała "Panorama Opolska"

Od 37 lat, czyli od powstania LZS Kolanowice, pan Helmut Nowak jest jego prezesem. Z inicjatywy pana Nowaka oraz Rady Sołeckiej i Mniejszości Niemieckiej z Kolanowic 18 sierpnia 2002 roku zorganizowano na miejscowym boisku festyn sportowo-rekreacyjny.

Organizatorzy przygotowali dla gości turniej pitki ręcznej oldbojów. Uczestniczyły w nim trzy drużyny. Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa LZS zdobyta drużyna LZS Kolanowice l. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Ozimka, a na trzecim LZS Kolanowice II. Najlepszym strzelcem został Andrzej Matyszok, zaś najlepszym bramkarzem - Konrad Nikodem, obaj z drużyny zwycięskiej. Najstarszy zawodnik to 63-latek - Józef Cebula.

Przygotowano też konkurencje dla dzieci i młodzieży. Jedną z nich był kolarski tor przeszkód na czas. W kategorii młodzieżowej najlepszy byt Sebastian Golomb, drugi Łukasz Lempik, a trzeci Piotr Golomb. Wśród młodszych zawodników pierwsze miejsce zajął Józef Kotula przed Łukaszem Konieczką (II) i Dawidem Bry-siem (III). Wiele radości sprawił też zawodnikom i kibicom bieg w workach. Odbyt się on w kategoriach dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt najlepsze byty: Nikol Bryś (l), Daria Powroźnik (II) i Lucyna Marsolek (III), a wśród chłopców: Łukasz Lempik (l), Dawid Bryś (II) i Dariusz Buchta (III). Uczestnicy konkurencji sportowych otrzymali dyplomy i nagrody.

Gdy zakończyły się zmagania sportowe, Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Opolu, pan Władysław Czaczka wręczył zasłużonym działaczom i zawodnikom odznaczenia, dyplomy i puchary pamiątkowe z okazji 55 rocznicy istnienia ludo­wych zespołów sportowych na Opolszczyźnie.

Prezes LZS Kolanowice - Helmut Nowak -otrzymał dyplom za osobiste zaangażowanie i wieloletnią aktywną działalność na rzecz sportu wiejskiego na Opolszczyźnie. (Należy tu wspomnieć, że Helmut Nowak przez 16 lat byt radnym gminy Łubniany). Pamiątkowe puchary i dyplomy otrzymali też: 1) Jerzy Zientarski, wieloletni trener pitki ręcznej dziewcząt; 2) Alfred Polednia, trener pitki ręcznej mężczyzn; 3) Johann Mathe, obecnie zawodnik z Pforzheim. Złote odznaczenia i dyplomy otrzymali: wójt gminy Łubiany - Dietek Wystub, panowie: Dariusz Sznotala, Konrad Nikodem, Krzysztof Smyk, Jan Słota, Roman Marsolek i Jerzy Kowol - rekordzista Polski w biegu na 10 km.

Uczestnicy festynu mogli też posłuchać wielu lubianych zespołów muzycznych. Wystąpiła Orkiestra Dęta z ŁOK, zespól Wangerne Echo, zespół muzyczny rodziny Golombów z Kolanowic pod kierunkiem Józefa Palta z Węgrów, zespoły Heidi i Dziatki Starki Jagatki, zespół wokalny Gabrieli Dendery. Nad całością programu czuwał Krystian Czech - dyrektor ŁOK, a prowadziła koncert Kasia Leja.

Dekoracje przygotowali: Mariola Sydło-Matyszok i Andrzej Matyszok oraz Robert Buchta. Przybyłymi na występy zespołami opiekowały się Urszula Nikodem, Renata Powroźnik i Mariola Sydło-Matyszok. Wszystkim im, a także panu Waldemarowi Brysiowi należy się uznanie za ich ofiarną pracę.

Sponsorami festynu byli zawodnicy i działacze LZS Kolanowice i DFK z Gogolina.

Pieniądze, które zostały, ulokowano na koncie w BS Łubniany. Pójdą na kolejny festyn w Kolanowicach w 2003 r. Już dziś wiemy, że zagra na nim drużyna piłki ręcznej z Pforzheim. Gościem będzie też Jerzy Kowol.

Organizatorzy dziękują tym, którzy pomogli w przygotowaniu i udanym przebiegu festynu, a gościom za przybycie i wspólną zabawę.

Panorama Opolska - Rozwita Pierzyna