kolanowice.com.pl

Mikołajki 2006

więcej..

Przyroda

Obszar Kolanowic stwarza doskonałe warunki całorocznego wypoczynku i obcowania z przyrodą.

Bardzo korzystne warunki klimatyczne i bioklimatyczne oraz udział rolnictwa indywidualnego stwarzają warunki dla rozwoju agroturystyki tak w sensie usług, jak i wypoczynku. Doskonałe miejsca znajdą również amatorzy wędkowania oraz amatorzy grzybów, jagód, czy ziół, w które obfitują okoliczne lasy.

Sosna pospolita

Teren całej gminy, a więc i Kolanowic ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk i zbiorowisk roślinnych, obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. Część z nich znalazła się na "Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce", regionalnej "Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska" oraz wojewódzkiej "Czerwonej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim".

Na terenie gminy Łubniany występuje około 500 gatunków roślin naczyniowych. Część z nich to gatunki objęte ochrona ścisłą bądź częściową oraz gatunki rzadkie w skali regionu a nawet kraju.

Świat zwierząt jest równie bogaty, jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju. Część z nich znalazła się na "Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce", regionalnej "Czerwonej liście kręgowców Górnego Śląska".

Wiele gatunków zwierząt występuje na nasłonecznionych łąkach, w lasach i nad brzegami zbiorników wodnych. Pospolicie występują chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris, gnieżdżący się w norkach w ziemi lub szczelinach między kamieniami. W miejscach otwartych i nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon, jednego z najpiękniejszych motyli krajowych.

Często można spotkać ślimaka winniczka Helix pomatia (gatunek objęty ochrona od 1995 r.) w miejscach wilgotnych, szczególnie w dolinie Małej Panwi.

Występują liczne gatunki płazów. Spotkać można traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis oraz rzekotkę drzewną Hyla arborea. Płazy te odbywają gody w stawach i drobnych zbiornikach.

Spośród gromady gadów występują trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara i padalec zwyczajny Anguis fragilis, spotkac można również węże: zaskrońca Natrx natrix oraz żmiję zygzakowatą Vipera berus.

Kwiatek

Spośród wielu gatunków ssaków występujących na terenie gminy do bardziej interesujących należy zaliczyć m.in. ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego Mustela putorius, gronostaja Mustela erminea, łasicę łaskę Mustela nivalis oraz borsuka Meles meles. Występują tu również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanym jest gacek brunatny Plecotus auritus.

Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2014 13:16

Drukuj Do góry

Subskrypcja nowości

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach?

Dodaj swój adres e-mail do subskrypcji.

Powiadom znajomego

Jeżeli uważasz ze treści znajdujące się na naszej stronie zainteresują Twojego znajomego

powiadom go!

© 2009 kolanowice.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane, jeżeli zostanie podane ich źródło:
"Strona wsi Kolanowice, www.kolanowice.com.pl"

Strony internetowe Projekt i realizacja Administracja - PdW