kolanowice.com.pl

Mikołaj 2011

więcej..

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej

 

 

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Chróścicach

w ramach Osi priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 - 2020


realizuje:

projekt pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Tytuł Projektu
Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa
Nr Umowy
RPOP.05.03.01-16-0003/16-00
Wartość Projektu

Ogółem: 4 187 120,03 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  -  3 559 051,98 zł

budżetu partnerów projektu  - 628 068,05 zł

Okres realizacji Od 2017 r. - do 2018 r.
Cele Projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych, poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - w części południowej. Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację zabytków, oraz zwiększając ich dostępność, bezpieczeństwo i ekspozycję.

Realizacja Projektu

Projekt będzie realizowany przez Gminę Popielów i 11 partnerów i dotyczy 14 zabytków. Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:

1)     Gmina Popielów - odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach, odbudowa mostu w Karłowicach.

2)     Gmina Murów - Remont budynku w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu.

3)     Parafia NMP Królowej Aniołów w Popielowie - monitoring i oświetlenie kościoła NMP Królowej Aniołów w Popielowie oraz kościoła św. Andrzeja w Popielowie.

4)     Parafia św. Michała Archanioła w Karłowicach - konserwacja kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach, z zagospodarowaniem terenu, monitoring i oświetlenie kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach i Św. Michała Archanioła w Karłowicach.

5)     Parafia św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach - Konserwacja wnętrza kościoła w Starych Siołkowicach

6)     Parafia NSPJ w Zagwiździu - Konserwacja ołtarza w prezbiterium kościoła NSPJ w Zagwiździu.

7)     Parafia św. Szczepana w Brynicy - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Szczepana w Brynicy.

8)     Parafia św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Barbary w Kolanowicach

9)     Parafia św. Bartłomieja w Jełowej - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Bartłomieja w Jełowej oraz w kościele św. Mateusza w Kobylnie.

10)     Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach - Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. Jadwigi w Chróścicach.


Współrealizatorzy   projektu:

1. Gmina Łubniany

kontakt: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel. 77 427 05 33, fax. 77 427 50 24

 

2. Gmina Murów

kontakt: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

tel. 77 421 40 34, fax. 77 421 40 32

 

3. Gmina Dobrzeń Wielki

kontakt: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

tel. 77 469 55 25, fax. 77 469 55 24

 

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice

tel. 77 469 71 85, fax. Brak

 

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie

kontakt: ul. Kościuszki 19, 46-090 Popielów

tel. 77 469 20 40, fax. Brak

 

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach

kontakt: ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice

tel. 77 463 20 48, fax. Brak

 

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach

kontakt: ul. Opolska 6, 46-023 Osowiec

tel. 77 421 24 84, fax. 77 421 24 84

 

8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Brynicy

kontakt: ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica

tel. 77 427 06 33, fax. 77 427 06 33

 

9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Jełowej

kontakt: ul. Wolności 20, 46-024 Jełowa

tel. 77 421 10 34, fax. 77 421 10 34

 

10. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu

kontakt: ul. Górki 4, 46-030 Zagwiździe

tel. 77 421 40 86 fax. Brak

 

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach

kontakt: ul. Powstańców Śląskich 5, 46-080 Chróścice

tel. 77 469 55 29 fax. Brak


Koordynatorzy projektu

Marieta Kupka

Zastępca Wójta Gminy Popielów

e-mail: zastepca.wojta@popielow.pl

tel. 77 427 58 24

Kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Dariusz Bieniek

Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie

e-mail: itr@popielow.pl

tel. 77 427 58 50

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów


kliknij aby zobaczyć w pdf

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2017 09:29

Drukuj Do góry

Subskrypcja nowości

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach?

Dodaj swój adres e-mail do subskrypcji.

Powiadom znajomego

Jeżeli uważasz ze treści znajdujące się na naszej stronie zainteresują Twojego znajomego

powiadom go!

© 2009 kolanowice.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane, jeżeli zostanie podane ich źródło:
"Strona wsi Kolanowice, www.kolanowice.com.pl"

Strony internetowe Projekt i realizacja Administracja - PdW