kolanowice.com.pl

Dzień Seniora 2011

więcej..

Lasy

Lasy w Kolanowicach stanowią 30% powierzchni (ok.160 ha). Natomiast w całej gminie Łubniany lasy zajmują 6 108 ha (co stanowi 48,7% powierzchni gminy). Wskaźnik lesistości gminy jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%). Lasy w gminie należą do dużego, zwartego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Tak wysoki udział lasów w strukturze użytkowania gruntów jest wynikiem małej presji na ich rolnicze wykorzystanie w związku ze słabą jakością i przydatnością gleb.

Sosna pospolita
Większość lasów (ok. 90%) jest własnością Skarbu Państwa. Zarządzają nimi Lasy Państwowe. Lasy gminy wchodzą w skład 2 nadleśnictw:

  • Nadleśnictwa Turawa - 2/3 lasów w gminie (część obrębów Jełowa i Turawa),
  • Nadleśnictwa Kup (część obrębu Kup).

Obecnie dominującym zbiorowiskiem leśnym jest subatlantycki bór sosnowy, silnie przekształcony przez gospodarkę leśną. Występują również płaty tego zbiorowiska o cechach roślinności naturalnej (północna i południowo-zachodnia część gminy). W dolinie Brynicy i Małej Panwi występują również niewielkie fragmenty lasów grądowych i łęgów jesionowo-olszowych. W zagłębieniach międzywydmowych w północnej części gminy występują niewielkie torfowiska porośnięte przez fragmentarycznie przekształcony bór bagienny.

Ostatnia aktualizacja strony: 26.10.2009 11:22

Drukuj Do góry

Subskrypcja nowości

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach?

Dodaj swój adres e-mail do subskrypcji.

Powiadom znajomego

Jeżeli uważasz ze treści znajdujące się na naszej stronie zainteresują Twojego znajomego

powiadom go!

© 2009 kolanowice.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane, jeżeli zostanie podane ich źródło:
"Strona wsi Kolanowice, www.kolanowice.com.pl"

Strony internetowe Projekt i realizacja Administracja - PdW