Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Rocznica śmierci Jana Pawła II

"Minął kolejny rok od chwili, kiedy Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. Przypominamy sobie jego głos, jego żarty, uśmiech, ogromną troskę o człowieka, odczuwamy tęsknotę i wzruszenie".Tymi słowami rozpoczęła się Msza Święta
w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. W niedzielę 14 października w kościele parafialnym w Węgrach odprawiono uroczystą Eucharystię, którą ubogaciły czytania oraz pieśni w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Węgier, wśród których była bardzo duża grupa uczni z Kolanowic.Modlitwę wiernych oraz inne wezwania odczytało rodzeństwo Justyna i Klaudiusz Nikodem z Kolanowic.Oto modlitwa wiernych:Bogu uzdrawiającemu i zbawiającemu nas każdego dnia powierzamy nasze prośby: Udziel, Panie, mocy słowom Ojca Świętego Benedykta XVI, aby przemieniał wszystkich ludzi, którzy sercem otwartym je przyjmują. Spraw Panie, aby nasz Wielki i Święty rodak Jan Paweł II cieszył się tu, na ziemi, chwałą ołtarzy. Pomóż Panie, naszym rodzinom, aby trwały w łasce uświęcającej i wzrastały we wzajemnej miłości i przebaczeniu. Daj panie, łaskę uzdrowienia duszy i ciała tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Przyjmij Panie do swojej chwały naszych zmarłych, którzy za życia w tobie pokładali nadzieję. Rozpal Panie, nasze serca prawdziwą miłością, abyśmy ubogaceni twoim Słowem i Ciałem wyzwolili się z trądu grzechu.Przepiękna w swej oprawie Msza Święta, pozwoliła, jednak po raz kolejny na zadumę nad Tym Wielkim Człowiekiem:" Został nam dany wieki dar w osobie Jana Pawła II - byliśmy dumni z naszego Papieża. Był dla nas ojcem, który pocieszał, wskazywał, pouczał. Walczył o Boga i ewangelię. Walczył o każdego człowieka, o jego godność i wielkość. To za mało słuchać, podziwiać i oklaskiwać. Papież zmuszał nas do czegoś więcej do pójścia pod prąd, w głąb, do stawania sobie wymagań, do wspólnej troski o godność człowieka. Ta troska o godność zaczyna się w domu, w szkole
i w pracy".