Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Projekt realizowany w ramach RPO WO 2014-2020

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Chróścicach

 

w ramach Osi priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 - 2020


realizuje:

projekt pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa
Nr Umowy RPOP.05.03.01-16-0003/16-00
Wartość Projektu

Ogółem: 4 187 120,03 zł

 w tym środki z :
 Unii Europejskiej - 3 559 051,98 zł
 budżetu partnerów projektu - 628 068,05 zł
Okres realizacji Od 2017 r. - do 2018 r.
Cele Projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych, poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - w części południowej. Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację zabytków, oraz zwiększając ich dostępność, bezpieczeństwo i ekspozycję.
 

Realizacja Projektu

Projekt będzie realizowany przez Gminę Popielów i 11 partnerów i dotyczy 14 zabytków. Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:

  1) Gmina Popielów - odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach, odbudowa mostu w Karłowicach.
  2) Gmina Murów - Remont budynku w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu.
  3) Parafia NMP Królowej Aniołów w Popielowie - monitoring i oświetlenie kościoła NMP Królowej Aniołów w Popielowie oraz kościoła św. Andrzeja w Popielowie.
  4) Parafia św. Michała Archanioła w Karłowicach - konserwacja kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach, z zagospodarowaniem terenu, monitoring i oświetlenie kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach i Św. Michała Archanioła w Karłowicach.
  5) Parafia św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach - Konserwacja wnętrza kościoła w Starych Siołkowicach
  6) Parafia NSPJ w Zagwiździu - Konserwacja ołtarza w prezbiterium kościoła NSPJ w Zagwiździu.
  7) Parafia św. Szczepana w Brynicy - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Szczepana w Brynicy.
  8) Parafia św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Barbary w Kolanowicach
  9) Parafia św. Bartłomieja w Jełowej - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Bartłomieja w Jełowej oraz w kościele św. Mateusza w Kobylnie.
  10) Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach - Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. Jadwigi w Chróścicach.
 
Współrealizatorzy projektu:

1. Gmina Łubniany

  kontakt: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
  tel. 77 427 05 33, fax. 77 427 50 24

 2. Gmina Murów
  kontakt: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
  tel. 77 421 40 34, fax. 77 421 40 32
     

3. Gmina Dobrzeń Wielki

  kontakt: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
  tel. 77 469 55 25, fax. 77 469 55 24

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

  kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice

  tel. 77 469 71 85, fax. Brak

      5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie
  kontakt: ul. Kościuszki 19, 46-090 Popielów
  tel. 77 469 20 40, fax. Brak
     6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach
  kontakt: ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice
  tel. 77 463 20 48, fax. Brak
      7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach
  kontakt: ul. Opolska 6, 46-023 Osowiec
  tel. 77 421 24 84, fax. 77 421 24 84
        8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Brynicy
  kontakt: ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica
  tel. 77 427 06 33, fax. 77 427 06 33
      9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Jełowej
  kontakt: ul. Wolności 20, 46-024 Jełowa
  tel. 77 421 10 34, fax. 77 421 10 34
    10. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  kontakt: ul. Górki 4, 46-030 Zagwiździe
 

tel. 77 421 40 86 fax. Brak

      11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach
  kontakt: ul. Powstańców Śląskich 5, 46-080 Chróścice
  tel. 77 469 55 29 fax. Brak
 
 

Koordynatorzy projektu

Marieta Kupka

 Zastępca Wójta Gminy Popielów
  e-mail: zastepca.wojta@popielow.pl,  tel. 77 427 58 24, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
                                                  Dariusz Bieniek
  Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie
  e-mail: itr@popielow.pltel. 77 427 58 50, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
 


kliknij aby zobaczyć w pdf

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie  na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, zmień ustawienia  swojej przeglądarki internetowej.