Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Odpust Świętej Barbary - 2005 rok

4 grudnia 2005 roku w dniu Świętej Barbary, jak co roku w naszym kościółku obchodziliśmy uroczysty odpust ku czci naszej Patronki, na który przybyło wielu wiernych z naszej wioski, parafii oraz innych miejscowości.

Msze święte: pierwsza za zmarłych i poległych zalecanych z Kolanowic oraz uroczystą sumę odpustową do św. Barbary o błogosławieństwo dla parafian i gości odprawił Ojciec Franciszkanin Faustyn Zatoka z Nysy.

Podczas homilii nawiązał do życia Św. Barbary i świadectwa jej wiary oraz męczeństwa - bezwzględnej przynależności do Boga. Jak mówi tradycja, święta była osobą bardzo piękną nie tylko na ciele ale i na duszy. Ojciec jej marzył o tym, żeby wyszła bogato za mąż. Ona miała jednak inne plany i poświęciła się Bogu, czego nie mógł zrozumieć ojciec i ostatecznie stał się katem dla swojej córki. Przykład św. Barbary dobrze obrazuje naukę Jezusa Chrystusa, że nie ma pokoju pomiędzy grzechem a świętością, między miłością a nienawiścią, a także między światłością a ciemnością oraz sprawiedliwością a niesprawiedliwością. Te rzeczywistości nie mogą być pogodzone. Przykład Św. Barbary można odnieść do wielu przypadków współczesnego dnia codziennego, kiedy rodzice nie wiedzą jak wychowywać swoje dzieci, często krzywdzą je "swoją miłością" lub jej zupełnym brakiem.

Po Mszy Świętej udaliśmy się procesyjnie wokół kościółka. W procesji tradycyjnie nie zabrakło niesionych przez dróżki i drużbów figur Najświętszej Maryi Panny oraz Św. Barbary. Uroczystość została uświetniona przez Orkiestrę Parafialną.

Przed błogosławieństwem końcowym, słowa wdzięczności wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tej uroczystość oraz wszystkim przybyłym złożył Ksiądz Proboszcz - Franciszek Lerch. Złożył także wszystkim życzenia - miłej niedzieli odpustowej i zaprosił na "Glűhwein", który przygotowała Rada Sołecka.

Tradycyjnie przed Kościółkiem nie mogło zabraknąć "budów" - kramów z upominkami odpustowymi, które oblegane były nie tylko przez najmłodszych.