Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Odpady wielkogabarytowe

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych 2011 r.

 

 

 

 

29 sierpnia

Biadacz, Kolanowice, Kępa, Luboszyce

Odpady należy wystawić przed swoją posesją w przeddzień planowanej zbiórki.
Do przedmiotów wielkogabarytowych zalicza się m. in.: kanapy, wózki, fotele, innego rodzaju meble, wykładziny, wersalki, dywany.

Do grupy odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tj. sprzętu AGD, sprzętu RTV, itp.) oraz zużytych opon!!!