Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Nowa podłoga w świetlicy

Latem 2008 roku dokonano wielkiego kolejnego remontu świetlicy wiejskiej w Kolanowicach. Po wielu latach udało się staraniem wielu mieszkańców Kolanowic wymienić podłogę w naszej świetlicy.

Wymiana starej nasączonej substancjami o nieprzyjemnym zapachu podłogi i sceny w świetlicy objęła powierzchnię około 150 m2. Podłoga drewniana wykonana została w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, z wykorzystaniem przestarzałych technologii. Ułożona została na nierównej powierzchni oraz na tzw. legarach, co nie służyło jej stabilności. Przede wszystkim jednak podłoga oraz jej legary były zaimpregnowane nieznanego pochodzenia lakierami, które wydzielały bardzo intensywny, nieprzyjemny zapach. Zapach ten był bardzo drażniący i nasycało się nim wszystko i wszyscy przebywający na terenie świetlicy.Roboty obejmowały demontaż starej podłogi, przygotowanie do wyrównania podłoża, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ułożenie i lakierowanie nowej podłogi.

Efektem prac jest nowa podłoga wykonana wg. nowoczesnych technologii z wykorzystaniem ekologicznych i bezpiecznych materiałów.

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi zorganizowanie w świetlicy większej liczby spotkań z jeszcze większą liczbą ich uczestników. Świetlica stanowi, bowiem jedno z głównych miejsc spotkań mieszkańców, pozwala na integrację naszej społeczności oraz uaktywnia różne formy spędzania czasu dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej dużej inwestycji!