Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Korony żniwne 2007

W pierwszym wydaniu nowej gazety lokalnej "Echo Gmin opolskich" obejmującej swym zasięgiem gminę Łubiany, Dobrzeń Wielki i Popielów wiele miejsca poświęcono także obchodzonym w ostatnich dniach dożynkom.

Na stronach poświęconych gminie Łubiany znalazły się zdjęcia koron żniwnych ze wszystkich wsi gminy, wśród których najpiękniejszą oczywiście była korona z Kolanowic!!