Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Justyna - Ślązaczka

Justyna - Ślązaczka, czyli prezes Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej

http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,11014608,Justyna_Slazaczka__czyli_prezes_Stowarzyszenia_Osob.html#ixzz1kGbgpGz6