Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

GOŚĆ NIEDZIELNY o 200-leciu

Stawili się pierwsi

Anna Kwaśnicka

 

Parafianie po dziś dzień troszczą się o zakupioną świątynię.

 

Wokół przeniesienia drewnianego kościółka św. Barbary z Opola do Kolanowic wyrosło kilka legend, które łączy wspólny element - to właśnie mieszkańcy Kolanowic o wyznaczonym czasie pierwsi zgłosili się po klucze, otrzymując tym samym prawo do kupna zabytkowej świątyni. Wyprzedzili sąsiednie wioski: Zawadę i Węgry ...

 

więcej:http://gosc.pl/doc/1229507.Stawili-sie-pierwsi