Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Decyzja Biskupa Ordynariusza

Ksiądz Biskup Andrzeja Czaja skierował Ks. Marcina Wilczka w okresie 24.01-31.05.2011 do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach na czas leczenia szpitalnego i rekonwalescencji proboszcza Ks. Franciszka Lercha.