Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Nagrody Anime 2011 wręczone

Nagrody Anime 2011 - Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany Animator - wręczone

Państwo Nikodem, Elżbieta Syrytczyk, Mariusz Szeląg, urząd gminy, LZS Luboszyce, Studzionka oraz Bank Spółdzielczy zostali Animatorami Roku (..)

(..) W kategorii biznes nagroda powędrowała do Urszuli i Konrada Nikodemów, znakomicie radzących sobie rolników z Kolanowic.

 

Źródło NTO