Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Zdjęcia historyczne

Galeria zawiera zdjęcia przedstawiająca ważne miejsca wsi Kolanowice z dawnych lat.